Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa? –seminaari 13.9.2016

Harvaan asutulla maaseudulla on harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien myötä kehitetty toimivia kustannuksia säästäviä palvelujen tuottamistapoja. Aluehallinto uudistuu ja kaikkialla Suomessa palvelujen tuotannossa tulee vastaan uusia haasteita mutta myös mahdollisuuksia. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata? Mitä mahdollisuuksia mm. digitalisaation myötä on olemassa? Voisiko harvaan asutulla maaseudulla kehitettyjä toimintamalleja soveltaa myös laajemmin koko Suomessa?

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun ja Elämänlaatu verkostot järjestävät yhdessä valtakunnallisen seminaarin Helsingissä Kuntamarkkinoiden alla 13.9.2016. Lisää ajankohta kalenteriisi jo nyt.
*

Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia valmisteilla

Harvaan asutun maaseudun verkosto valmistelee parhaillaan Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategiaa. Tavoitteena on löytää tärkeimmät toimenpiteet, joilla asumisen ja yrittämisen edellytyksiä voidaan alueella kehittää. Keskeiset teemat ovat (1) Yrittämisen ja toimeentulon edellytykset, (2) Julkisten palvelujen saavutettavuus, (3) Saavutettavuuden ja infrastruktuurin parantaminen ja (4) Luonnon ja raaka-aineiden hyödyntäminen. Läpileikkaavina teemoina ovat kumppanuus, paikalliset ratkaisut ja osaamisen kehittäminen.

Strategiaa työstetään kesän ja syksyn 2016 ajan etätyöpajoissa ja se valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tällä hetkellä Harvaan asutun maaseudun verkoston visio strategiaan on:

Harvaan asutulla maaseudulla asuminen ja eläminen on monipuolista. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä kehittämiseen.  Kohtuulliseen hintaan kaikkien saatavilla olevien nopeiden tietoverkkojen kautta uudet palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja yrittämisen. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat lisääntyneet. Hyvin hoidettu maisema lisää viihtyisyyttä ja vetovoimaa asuinympäristönä.
*

Elinvoima harvaan asutulla maaseudulla -seminaari 31.5.2016 Ilomantsissa, Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maakuntatilaisuus oli järjestyksessään kuudes Harvaan asutun maaseudun verkoston järjestämä maakuntatapaaminen. Seminaari järjestettiin Ilomantsissa 31.5.2016 ja se suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Maaseutuverkostopalveluiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä eri puolilta Pohjois-Karjalaa.

Seminaarissa kuultiin esityksiä Pohjois-Karjalan onnistuneista toiminnoista harvaan asutun maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi. Siun Sote on rakennettu alueen asukkaita kuullen Pohjois-Karjalan SOTE-ratkaisuksi. Kylien turvan osalta on kehitetty toimintoja yhdessä kyläläisten ja viranomaisten kesken. Monipalvelukeskuksesta kyläläiset saavat palveluja ja toisaalta toiminnan kehittyessä tulee uusia palvelutarpeita, mikä taas luo palveluyrittäjyyttä.

Ilomantsissa valokuituun on liittynyt maaseudulla noin 90 % asukkaista. Tähän on vaikuttanut erityisesti Ilomantsin kunnan aktiivinen ote. Valokuitu on mahdollistanut myös TV-kanavien näkymisen ja matkapuhelimen kuuluvuuden koko alueella.

Seminaarissa kuultu Pertti Rannikon esitys on luettavissa lyhennettynä yhtenä tämän lehden artikkeleita.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE)  ja sen seitsemän verkoston toimintaa. Palautteen mukaan toivottiin yhteistyötä ja verkostojen toimintojen jalkautumista alueelle.
*

Maaseutuakatemia 12.-13.4.2016 Sannäsin kartanossa Porvoossa

Järjestyksessään toinen Maaseutuakatemia järjestettiin 12.−13.4.2016 Sannäsin kartanossa Porvoossa. Lähes 60 suomalaista vaikuttajaa politiikasta, mediasta, kansalaisjärjestöistä, yrityksistä, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja hallinnosta miettivät kuumeisesti maaseudun mahdollisuuksia - maaseutusilmälasit nenällään.

Tapaamisen tavoite oli asetettu korkealle: uusien ratkaisujen löytäminen ja näkökulmien esiin nostaminen maaseutua koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä - reilun vuorokauden kestävän, tiiviin session puitteissa.

Välitön ja innostunut ilmapiiri saavutettiin heti alkuun, kun kaikille osallistujille jaettiin värikkäät villasukat jalkaan laitettaviksi. Viimeinenkin kravatti häipyi iltapäivän aikana kuvastaen tilaisuuden vapautunutta tunnelmaa. Asiaa puitiin - välillä kiihkeästikin - viiden ennakkoon valitun ajankohtaisen teeman puitteissa. Näitä olivat:

1) Julkinen palvelulupaus
2) Maaseutu, biotalous ja kestävän energiahuollon murros
3) Maaseudun liikenne ja digitalisaatio
4) Maahanmuuttajat maaseudun elinkeinojen voimaannuttajina, sekä
5) Kohti kumppanuusyhteiskuntaa.

Akatemian lopputuloksena laadittiin kaikista teemoista ”Policy briefit”. Nämä on julkaistu www.maaseutuakatemia.fi sivuilla. Ne on tarkoitus viedä mukaan myös poliittiseen keskusteluun.

Sivuilta löytyy myös blogeja Maaseutuakatemian aiheista.

Akatemiassa tehtiin pohjatyötä - ja tärkeää sellaista. Kaikilla osallistujilla ja etenkin maaseutupolitiikan toimijoilla on vastuu siitä, että tapahtumassa esille nostetut keskeiset visiot ja ehdotukset kytketään maaseutupolitiikan toteuttamiseen ja päätöksentekoon. Työ on siis vasta alkanut.
*

Ja mitä mediassa maallemuutosta kerrotaan?

Ja lopuksi muutama tuore linkki median maallemuuttoa koskevista uutisista. Termit hieman vaihtelevat ja niin myös tulokulmatkin. Näiden lisäksi mediasta löytyy varmasti satoja muitakin asiallisia tai täysin luokattomia uutisia maaseudusta. Yhteiskunnallisen muutoksen trendejä tulkitaan valitettavasti valtamediassa kovin herkästi tarkoitushakuisesti ja provosoivasti tilanteen mukaisena todisteluaineistona. Uusia näkökulmia ja tarinoita aina tarvitaan, mutta faktojen pitää olla kohdallaan. Juuri tämän kevään aikana on ollut luettavissa paljon positiivista ja faktista dialogiakin. Erityisen ilahduttavia ovat olleet muutamat tulevaisuudentutkijoiden arviot tulevasta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Toivoa siis on!

Maaseudun Tulevaisuus > maalla asuminen
YLE > paluumuuttajat
HS > maaseutu