Tulosta
 
*

Enemmän terveyttä samalla rahalla

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja kustannustehokuutta – siis enemmän terveyttä samalla rahalla. Suomen Yrittäjät uskoo, että uudistuksen avain on valinnanvapaus. Se on koko sote-uudistuksen suurin muutosvoima ja antaa mahdollisuuden säilyttää sote-palvelut myös harvaan asutuilla alueilla.

Tiivistetysti valinnanvapaus tarkoittaa, että sote-palvelujen järjestäjä hyväksyy kaikki laatukriteerit täyttävät sote-toimijat palveluntuottajiksi ja asiakkaalle annetaan oikeus valita, kenen asiakkaaksi hän ryhtyy.

Valinnanvapaus siis valjastaa kaikkien sote-ammattilaisten, myös sote-alan yrittäjien osaamisen sekä resurssit suomalaisten käyttöön. Näin palvelujen saatavuus paranee.

Kun asiakas valitsee ja hänellä on myös oikeus vaihtaa palveluntuottajaa, lisääntyy eri toimijoiden välinen terve kilpailu, mikä parantaa laatua ja kustannustehokkuutta.

Valinnanvapaus voi vahvistaa lähipalveluja

Hallitus on linjannut, että Suomen valinnanvapausmallin tulee mahdollistaa myös pienten ja keskisuurten yritysten toimimisen sote-alalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksinyrittäjänä toimivalla fysioterapeutilla tai kotipalvelutuottajalla pitää jatkossakin olla mahdollisuus menestyä yrittäjänä.

Suomen Yrittäjät esittää valinnanvapauteen mallia, jossa perusyksikkönä toimisi ns. omatiimi. Asiakas listautuisi omatiimin asiakkaaksi ja saisi sieltä käytetyimmät peruspalvelunsa. Tämä tarkoittaisi karkeasti yleislääkärin sekä terveyden- ja sairaanhoitajan palveluita. Muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut asiakas valitsisi erikseen palvelu/asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla.

Pk-yritykset tuovat elinvoimaa

Tällainen valinnanvapauden malli mahdollistaa pienten sote-yritysten syntymisen maaseudulle. Pieni muutaman hengen sote-yritys tai yksinyrittäjä pystyy toimimaan kannattavasti myös pienemmällä asiakasmäärällä. Verkostomaisella toimintatavalla yrittäjät pystyvät vahvistamaan omaa palvelutarjontaansa. Malli ehkäisee keskittämistä ja mahdollistaa myös julkisen sektorin omien tuotantoyksiköiden säilyttämisen eripuolilla maakuntaa.

Valinnanvapausmallin pitää mahdollistaa hoiva-alan ammattilaisille omista vahvuuksista kumpuava yrittäjyys. Alan yrittäjäksi pitää päästä helposti. Sote-palvelut sopivat hyvin osaksi monialayrittäjän arkea. Näin palveluja syntyy ja säilyy helpommin myös harvaanasutulla maaseudulla. Samalla vahvistuu myös alueiden elinvoima.

Kirjoittaja: Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät