Tulosta
 
*

Sujuva arki vaatii toteutuakseen toimivia lähipalveluita

Mitä sote:n valinnanvapaus tuo harvaan asutulle maaseudulle? Siinä kysymys, johon tässä vaiheessa uudistuksen valmistelua on hyvin vaikea vastata. Harvaan asutun maaseudun palvelumarkkinat ovat yleisesti ohuet, toki toimialasta riippuen. Väestöpohjan ollessa pieni ja välimatkojen pitkiä, harvaan asutun maaseudun palveluratkaisut poikkeavat usein taajaan asuttujen alueiden ratkaisuista. Hama-alueella on tavallista joustava tehtävien yhdistely, sektorirajat ylittävät virkajärjestelyt, hajautetut palveluratkaisut, etäyhteyksien käyttäminen ja kotiin vietävät palvelut.

Sujuva arki vaatii toteutuakseen toimivia lähipalveluita. Elinvoima ja sujuva arki kohtaavat sote-uudistuksen juuri tässä. Miten uusi maakunta määrittelee lähipalvelunsa? Miten se kykenee ottamaan opiksi niistä hyvistä keinoista, joita on jo kehitetty maaseudun sote-palveluiden tuottamiseen? Pystyykö laaja organisaatio huomioimaan valmistelussa ja päätöksenteossa riittävästi paikallisia erityispiirteitä?

Suomalaisessa valinnanvapausmallissa toteuttamisen pääkeinot ovat:
  • laajasti perustason palveluja tarjoava sosiaali- ja terveyskeskus,
  • suppeamman palveluvalikoiman omatiimi tai sote-asema,
  • palveluseteli ja
  • henkilökohtainen budjetointi.
Suomen hallitus on luvannut, että maan eri osien erilaiset olosuhteet otetaan huomioon. Valmistelussa laaditaan valtiosääntöoikeudellinen arviointi ja arvio haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamisesta. Lisäksi laaditaan riittävän perusteellinen taloudellisten vaikutusten arviointi kustannushyötyanalyyseineen.

Harvaan asutun alueen asukkaana ja kunnanjohtajana olen pohtinut asiaa. Haluan nostaa esille muutamia asioita, jotka valinnanvapausmallissa tulee huomioida:

  • Harvaan asutuille alueille syntyy harvoin kilpailua. Palveluiden laadun varmistaminen on olennaista.
  • Mikäli valinnanmahdollisuutta omalla alueella ei ole, eriytyykö palveluiden käyttö? Parempituloiset voivat valita palvelun kauempaa, koska heillä on mahdollisuus ja taloudelliset edellytykset kulkea hakemaan palvelu esim. 100 km päästä.
  • Harvaan asutuilla alueilla on tyypillistä, että terveysaseman palvelut ovat kokonaisuus. Samalla terveysasemalla tuotetaan myös yhteistä henkilöstöä käyttäen esim. vastaanottopalvelut, työterveyshuolto, akuuttiosasto, vuodeosasto, neuvolatoiminta, laboratorio ja jopa röntgen. Palveluiden hajottaminen useille eri toimijoille voi vaarantaa palveluiden tehokkaan tuottamisen ja lopulta näivettää lähipalvelut.
  • Työterveyshuolto tulee olla mukana arvioitaessa valinnanvapausmallin vaikutuksia.
  • Valinnanvapaus voi olla myös mahdollisuus, jos vapaa-ajanasukkaat valitsevat aktiivisesti mökkipaikan terveyspalveluja.
Kirjoittaja: Tytti Määttä, kunnanjohtaja, puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun verkosto