Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Harvaan asutun maaseudun strategia 2017-2020 tehty yhdessä

Valtaosa biotalouteen vannovan Suomen raaka-ainevaroista sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi alueelle pitäisi saada myös raaka-aineita jalostavaa teollisuutta. Elinkeinoelämä, asukkaat ja matkailijat tarvitsevat kunnossa olevaa tiestöä ja koko Suomen kattavia nopeita  tietoliikenneyhteyksiä.  Tietoverkkojen mahdollistamat uudenlaiset työ- ja toimintakulttuurit muuttavat elämisen edellytyksiä myös harvaan asutulla maaseudulla  etätyön ja muiden etätoimintojen myötä.

Uudistukset kuten sote-, maakunta- ja liikennekaariuudistus tuovat muutoksia alueelle. Harvaan asutun maaseudun näkökulmaa tulee nostaa esille uudistuksia valmisteltaessa.

Harvaan asutun maaseudun strategiassa harvaan asutun maaseudun brändäys  yrittämisen ja asumisen paikkana nousi yhdeksi keskeisimmästä toimenpiteestä. Maailman laajuiset ilmiöt kuten ilmaston muutos ja pakolaisuus voivat tulevaisuudessa lisätä muuttuneiden olosuhteidenkin vuoksi harvaan asutun maaseudun houkuttelevuutta.

Strategia on tiivis tietopaketti harvaan asutusta maaseudusta sisältäen noin 20 keskeistä toimenpidettä, jotka on toteutettava, jos harvaan asuttu maaseutu halutaan pitää asuttuna. Strategia on rakennettu  yhdessä Harvaan asutun maaseudun verkoston koordinoimana. Verkosto uskoo vahvasti alueen mahdollisuuksiin ja haluaa tulevalla strategialla vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Strategia julkaistaan lähiaikoina.
*

Mahdottomuuksista mahdollisuuksia - Maaseutuparlamentti 2017

Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle ja nostetaan maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle. Tapahtumassa kuullaan ja keskustellaan ajankohtaisista teemoista, perehdytään maaseudun innovatiivisiin kehittämiskohteisiin, kehitetään ideoita ja ratkotaan haasteita työpajoissa ja tavataan uusia yhteistyötahoja Kumppanitorilla. Luvassa on yllätyksiä, ratkaisuja ja maaseudun kasvusuuntien tunnistamista!
 
Suomen ensimmäinen tässä laajuudessa järjestettävä Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa reilu tuhat osallistujaa teeman mahdottomuuksista mahdollisuuksia yhteyteen, 1.-3.9.2017 Leppävirralle, Pohjois-Savoon. Tapahtumassa kohtaavat maaseudun kehittämisestä ja maaseutupolitiikasta kiinnostuneet toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin ja yrittäjistä yhdistyksiin.
 
Maaseutuparlamentin pääjärjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Maaseutuverkosto, Suomen Kylätoiminta SYTY ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Pohjois-Savon Kylät ry, joka vastaa paikallisesta järjestämisestä Leppävirralla.
 
Tulkaa mukaan - ehdottakaa ja toteuttakaa työpaja! Ehdottamalla ja toteuttamalla työpaja pääsette nostamaan esille teille tärkeitä teemoja, löytämään uusia yhteistyökumppaneita, testaamaan ideoita sekä havaitsemaan uusia näkökulmia. Ideat ja aiheet voivat olla vielä alustavia, mutta toivomme, että kirjaatte ajatukset ja aihiot työpajoista ylös ja toimitatte ne meille vuoden 2016 loppuun mennessä. Tiedot voi lähettää sähköisellä lomakkeella.
*

Lähidemokratiaa Kajaanissa

Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelma on luonteeltaan yhteistyöohjelma, jossa on mukana useita toimijatahoja. Kaupunki toimii ohjelman yhteistyöfoorumin ylläpitäjänä. Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelmaan sisältyi vuonna 2014 aluelautakuntakokeilun käynnistämisen entisen Vuolijoen kunnan alueella vuolijokelaisten aloitteesta. Ohjelma on luonteeltaan lähidemokratiaa tukeva ja sen yli 10 vuoden historian aikana suurin osa kyliltä tulleista aloitteista on toteutunut. Näin saatiin toteutukseen myös Vuolijoen aluelautakunta.

Vuolijoen alueeseen kuuluu 9 kylää. Aluelautakunta toiminta oli luontevaa käynnistää kuntaliitoskunnan alueella. Tämä on nostanut alueella myös itsetuntoa ja lisännyt aktiivisuutta. Toiminnan käynnistämisen tukena on ollut kaksi Leader hanketta.

Alueen kehittämiseksi aluelautakunta toteutti palvelukartoituksen toimintansa tueksi. Palvelutarpeiden lisäksi huomattiin, että talkoo- ja vapaaehtoisuustyöstä kiinnostuneita henkilöitä löytyy alueelta runsaasti.  Vuoden 2016 aikana aluelautakunta on suunnitellut yhdessä Kajaanin kaupungin eri sektoreiden kanssa, mistä toiminnoista aluelautakunta vastaa alueellaan.